Rabo Capital koopt USG Energy van USG People

vrijdag 1 mrt. 2013
USG Energy is een specialistische HR dienstverlener voor de onshore en offshore industrie. Rabo Capital heeft overeenstemming bereikt met USG People over de verkoop van USG Energy. Na de verzelfstandiging kan USG Energy volop meeprofiteren van verdere groei binnen haar marktsegment, daarbij ondersteund door Rabo Capital als aandeelhouder. USG People geeft met de verkoop van USG Energy uitvoering aan haar strategische herijking om zich te focussen op marktsegmenten waar zij belangrijke meerwaarde kan bieden en voldoende omvang kan creëren. USG People heeft binnen haar professionele segment focusgebieden gedefinieerd waarin zij duidelijk voldoende kritische massa en synergiën kan realiseren binnen de groep, met gebruik van de tot haar beschikking staande middelen. Om dit binnen de HR-markt voor de onshore en offshore industrie te behalen zou een te eenzijdige en te zware investeringskeuze voor dit marktsegment vereisen. Om deze reden is voor verkoop van USG Energy gekozen. Op de transactie zijn de gebruikelijke opschortende voorwaarden van toepassing.
vorige
volgende