Wij als Nordian Capital herkennen de impact die private equity investeringen kunnen hebben op het mileu en de samenleving. We vinden het belangrijk dat zowel onze portefeuille bedrijven als wijzelf opereren op een duurzame manier.

Respect is voor ons een belangrijke kernwaarde, respect voor ons management, mede-aandeelhouders en werknemers van onze bedrijven en respect voor het milieu en de maatschappij. Dat is waar Nordian Capital voor staat.

Wij geloven dat “environmental, social and governance” (ESG) aspecten een belangrijke invloed hebben op waardecreatie. ESG factoren hebben een aanzienlijke impact op de resultaten van onze portefeuille bedrijven, aangezien ESG factoren mogelijkheden bieden om, naast het vergroten van opbrengsten en het reduceren van kosten, risico’s te reduceren.

Daarom streven we er voortdurend naar om duurzaamheidsaspecten te integreren in onze eigen bedrijfsprocessen en in die van onze portefeuille bedrijven. Onze aanpak richt zich op 3 principes:

  1. Duurzaamheidsaspecten zijn een geïntegreerd onderdeel van onze investeringsbeleid;
  2. Gezamenlijk met het management van onze portefeuille bedrijven definiëren we een ESG beleid met bijbehorende prioriteiten en doelstellingen;
  3. Naast reguliere opvolging en rapportage over ESG, streven we ernaar mogelijke ESG risico’s en kansen te adresseren en onder de aandacht te brengen.

Duurzaamheidsaspecten vormen een onderdeel van onze criteria bij de selectie van een potentiële investering. Vervolgens zijn we actief betrokken bij het portefeuille bedrijf met als doelstelling om samen met het management de ESG performance te verbeteren.