De eerste 100%
CO2-neutrale
PE firm

Sinds 2019 is Nordian CO2-neutraal. Bij alle 13 bedrijven waarin Nordian investeert, en op het kantoor van Nordian zelf, wordt aan het eind van het jaar de balans opgemaakt van alle uitstoot en resterende CO2-uitstoot gecompenseerd. 'Dit is niet een voornemen of een meerjarenplan, maar realiteit,' zegt Gregor Beusmans, partner en initiatiefnemer binnen Nordian.

Elk kwartaal wordt de CO2-uitstoot in kaart gebracht door een extern specialist. Samen met die specialist wordt jaarlijks gekeken welk deel van die uitstoot gereduceerd kan worden, bijvoorbeeld door het productieproces anders in te richten of door over te stappen op groene energie. De uitstoot die aan het eind van het jaar overblijft wordt vervolgens gecompenseerd door aanplant van bossen in Spanje en Texas, in samenwerking met de organisatie Land Life.

In 2019 heeft Nordian zelf de uitstoot van haar portfolio van bedrijven in 2018 gecompenseerd.

Met ingang van 2019 zullen de kosten van het compenseren van het verbruik worden gedeeld met de bedrijven. Vanaf dat moment hebben alle bedrijven een financiële prikkel om het CO2 verbruik te verminderen.

Waarom?
‘Bedrijven zijn wereldwijd de grootste bronnen van CO2,’ zegt partner Gregor Beusmans. ‘Wij zijn met onze fondsgrootte van €320 miljoen een middelgrote private-equity partij, en uiteindelijk maar een fractie van het Nederlandse bedrijfsleven, laat staan Europees of wereldwijd. Toch vinden wij: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf.” Wij doen dit omdat het volgens ons juist is.’

CO2-compensatie en -vermindering is niet gratis. Het gaat ten koste van het rendement. Bij het ophalen van het recente fonds 3 van Nordian bleek dat dit door veel fondsinvesteerders niet als een nadeel werd beschouwd, maar integendeel als een pre.

De 13 bedrijven waarin Nordian investeert – van software tot landbouw tot zware industrie tot ICT – hebben zich allen gecommitteerd aan dit traject. Zij zullen vanaf 2020 ook de kosten van compensatie voor eigen rekening nemen, evenals investeringen om uitstoot te verminderen.

“Wij gebruiken dit LandLife initiatief om in gesprek te gaan met onze leveranciers ....ongeveer 30 pct van het verenstaal dat zij produceren is recycled en wij zijn in overleg om dat over tijd naar 70 pct te brengen.”

Jelle van Vliet, co-CEO Alcomex Spring