Actief betrokken bij
onze maatschappij

We hebben respect, voor alles en iedereen om ons heen. Zowel in het leven als in ons werk. En we streven naar impact en zetten ons in om onze doelen te bereiken, op alle fronten en op elk moment.

Deze mentaliteit sluit perfect aan bij ons ESG-beleid. We investeren niet in sectoren of bedrijven die een negatieve impact hebben op het milieu of de maatschappij. Daarnaast nemen we actief deel aan meerdere duurzaamheidsinitiatieven en brengen we de CO2-uitstoot van onze bedrijven in kaart. Samen met de management teams bedenken we continu initiatieven om deze uitstoot te verminderen.

Bij het beoordelen van potentiële transacties en nadat we hebben geïnvesteerd in een onderneming, houden we rekening met ESG-vraagstukken op alle drie de vlakken.

Daarnaast is Nordian actief betrokken bij en ondersteunt initiatieven om anderen te helpen, vooral in situaties waarin ze die steun goed kunnen gebruiken. We zijn al vele jaren partner van OnlyFriends, een fantastische sportvereniging in Amsterdam-Noord voor kinderen en jongeren met een beperking. Ook zijn we actief partner van Forward Inc, waarbij we nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij begeleiden bij hun ondernemersplannen. Nordian zet zich in voor het ontwikkelen van meer vrouwelijke investeringsprofessionals en is daarom onder andere partner van Female x Finance.

De eerste 100%
CO2-compensated
PE firm

Sinds 2019 is Nordian CO2-compensated. Bij alle bedrijven waarin Nordian investeert, en op het kantoor van Nordian zelf, wordt aan het eind van het jaar de balans opgemaakt van alle uitstoot en resterende CO2-uitstoot gecompenseerd. ‘Dit is niet een voornemen of een meerjarenplan, maar realiteit’, zegt Gregor Beusmans, partner en initiatiefnemer binnen Nordian.

Elk kwartaal wordt de CO2-uitstoot in kaart gebracht door een extern specialist. Samen met die specialist wordt jaarlijks gekeken welk deel van die uitstoot gereduceerd kan worden, bijvoorbeeld door het productieproces anders in te richten of door over te stappen op groene energie. De uitstoot die aan het eind van het jaar overblijft wordt vervolgens gecompenseerd door, via carbon credits, te investeren in projecten die focussen op aanplanting van bossen en andere duurzame doelstellingen.

Om de CO2-uitstoot over 2022 te compenseren is het Katingan Mentaya project geselecteerd. Dit project realiseert zowel milieu-impact (CO2-reductie door herbebossing en door het onderhouden van veengrond) als sociale impact (o.a. toegang tot onderwijs en basisdiensten, verbetering van de basisinfrastructuur voor lokale gemeenschappen en microfinancieringsprogramma voor lokale vrouwengroepen).

Sinds 2019 worden de kosten van de CO2-compensatie gedragen door onze portfoliobedrijven. Zo hebben zij een financiële prikkel om het CO2-verbruik te verminderen.

Waarom?
‘Bedrijven zijn wereldwijd de grootste bronnen van CO2,’ zegt partner Gregor Beusmans. ‘Wij zijn met onze fondsgrootte van €320 miljoen een middelgrote private-equity partij, en uiteindelijk maar een fractie van het Nederlandse bedrijfsleven, laat staan Europees of wereldwijd. Toch vinden wij: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf.” Wij doen dit omdat het volgens ons juist is.’

CO2-compensatie en -vermindering is niet gratis. Het gaat ten koste van het rendement. Bij het ophalen van het recente fonds 3 van Nordian bleek dat dit door veel fondsinvesteerders niet als een nadeel werd beschouwd, maar integendeel als een pre.

De bedrijven waarin Nordian investeert – van software tot landbouw tot zware industrie tot ICT – hebben zich allen gecommitteerd aan dit traject. Zij zullen vanaf 2020 ook de kosten van compensatie voor eigen rekening nemen, evenals investeringen om uitstoot te verminderen.

“We ontwikkelen continu ons productportfolio met oog op duurzaamheid. Naast deze duurzame innovaties, werken we aan een goede betrokkenheid bij onze medewerkers en de maatschappij. Allemaal gestimuleerd door het ESG-programma van Nordian!”

Robert Roeleven, COO Corrosion

landlife logo Regreener logo