Van keukentafel naar succesverhaal

Wij zijn Nordian, een ondernemende investeringsmaatschappij voortgekomen in 2014 uit Rabobank Capital en Friesland Bank Investments. Met een schat aan ervaring in de aan- en verkoop van ondernemingen en investment management, willen wij bedrijven, ondernemers, investeerders en de gemeenschap als geheel met elkaar verbinden en laten groeien.

Respecteren, begrijpen, ontwikkelen en bereiken zijn de kernwaarden die Nordian onderscheiden. We hechten grote waarde aan het respecteren van individuen en hun ideeën, het grondig begrijpen van complexe uitdagingen, het stimuleren van voortdurende ontwikkeling & groei, en uiteindelijk het behalen van meetbare resultaten.

Onze samenwerking is allereerst gebaseerd op luisteren, begrijpen en samen verdiepen. Vervolgens gaan we doelen stellen, samen met het management team. En in actie komen, om de gestelde doelen te verwezenlijken en het creëren van tastbare impact.

Bij Nordian staat een menselijke en persoonlijke aanpak centraal. Wij hechten waarde aan respect, niet alleen binnen ons team, maar ook ten opzichte van iedereen die bij onze activiteiten betrokken is, en ten opzichte van de bredere maatschappij.

Onze nieuwsgierigheid drijft ons om alles grondig te begrijpen voordat we belangrijke beslissingen nemen. Grenzen verleggen en groei realiseren is onze ambitie. We streven ernaar om waarde in brede zin toe te voegen en ambitieuze doelen op een duurzame wijze te bereiken. Zodat ze op de lange termijn blijvende effecten hebben.

"Bij Nordian geloven we in het potentieel van ondernemerschap en de kracht van samenwerking. We zijn trots om te investeren in de toekomst, waarbij we streven naar duurzaam succes en groei. Samen bouwen we aan veerkrachtige organisaties en realiseren we grootse prestaties."

Joost Sars – Managing Partner Nordian